Brandy

40 ml

Stock – 14 zł 

Słoneczny brzeg – 17 zł

Metaxa ******* – 32 zł

Metaxa ***** – 27 zł

Metaxa *** – 20 zł